Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html
Шаблоны для Joomla 3здесь
Четвер, 22 03 2018

Навігаційна стежка

ЗАЯВА про екологічні наслідки діяльності об’єкту Прислуцький НВК

Об’єкт проектованої діяльності – реконструкція Прислуцького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садочок» с. Прислуч Березнівського району Рівненської області, в тому числі котельні та локальних очисних споруд.

Соціально-економічна необхідність планової діяльності: влаштування сучасних навчально-виробничих приміщень, спортивних споруд, приміщень медичного обслугову¬ван¬ня, харчування тощо для забезпечення високого рівня навчального процесу; забезпечення споживачів тепло¬вою енергією та гарячим водопостачанням; економія водних ресурсів, електроенергії, теплової енергії; необхідність очищення стічних вод; збереження нормативного стану навколишнього природного середовища в процесі експлуатації котельні та очисних споруд.

Площа земельної ділянки, на якій розміщуються будівлі і споруди НВК, складає 1,2914 га. Ділянка надана в постійне користування Прислуцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів згідно Державного акту.

Проектом передбачений комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу, на охорону та захист навколишнього природного середовища. Негативного впливу на геологічне, водне, техногенне та соціальне середовища не виявлено. Негативний вплив на мікроклімат, рослинний, тваринний світ і заповідні об’єкти відсутній.

Експлуатація котельні може потенційно впливати на стан атмосферного повітря. В котельні передбачене встановлення двох сталевих котлів: «Енергон 0.1» теплопродуктивністю 100 кВт та «Енергон 0.25» теплопродуктивністю 250 кВт. Котли працюють на твердому паливі (кускові відходи деревини, дрова) з нижчою теплотою згорання 12,3 МДжкг (2938 ккал/год.). Річні витрати палива становитимуть 206,13 т/рік (457,9 м3/рік).

Існуюча котельня на газовому паливі підлягає консервації.

Теплоносій в мережах – вода з параметрами 90-70 оС.

Експлуатація локальних очисних споруд може потенційно впливати на стан ґрунтів та ґрунтових вод.

Організація та виконання захисних заходів не призведе до забруднення та, відповідно, погіршення стану навколишнього середовища.

Декларовані в «Заяві про наміри» характеристики об’єкта проектування знайшли відображення в проектних рішеннях без суттєвих змін та доповнень. Листів, скарг, зауважень та звернень щодо негативних впливів об’єкту проектування на адресу замовника, генпроектувальника, державних установ та органів місцевого самоврядування не надходило.

Технологічні та інші рішення, реалізовані на стадії проектування, дають підстави заявити, що негативні впливи об’єкта на:
  • водне середовище відсутні, з урахуванням передбачених проектом захисних заходів, а саме відведення та очищення господарсько-побутових стічних вод на установку біологічного очищення «КУБО-15», що виготовляється згідно ТУ У 45.2-31830396-001-2004 зі змінами від 02.03.2010 р. за №097/000915/01 та від 26.12.2014р. за №097/000915/02 і затверджена в Міністерстві охорони здоров’я України (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.04.2013 р. №05.03.02-04/33973. Завдяки високій ефективності очищення (95-98%), проектні показники якості очищених вод характеризуються такими величинами: рН – 6,5-8,5, завислі речовини – 15,0 мг/л, БПК5 – 15,0 мг/л О2, ХПК – 80,0 мг/л О2, нафтопродукти – 0,25 мг/л, азот амонійний – 1,9 мг/л, нітрати – 40,0 мг/л, нітрити – 0,27 мг/л, СПАР - 0,2 мг/л, сульфати – 200,0 мг/л, фосфати – 3,0 мг/л, хлориди – 150 мг/л, колі-індекс <1000. Відвід очищених та знезаражених стічних вод здійснюється до ємності очищеної води, звідки періодично вивозиться в місця, відведені органами місцевого самоврядування;
  • геологічне середовище та ґрунт: відсутні;
  • мікроклімат: відсутні;
  • рослинний i тваринний світ, заповідні об’єкти: відсутні;
  • повітряне середовище: максимальні викиди в атмосферу від димовідвідних труб котлів «Енергон» очікуються: по діоксиду азоту – 0,0861 г/с, 0,5070 т/рік; по оксиду вуглецю – 0,0839 г/с, 0,4944 т/рік; по золі (пилу неорганічному) – 0,1224 г/с, 0,7213 т/рік. Крім того, разом з димовими газами в повітряне середовище (оціночно) будуть надходити парникові гази: діазоту оксид – 0,0101 т/рік; діоксид вуглецю – 251,2772 т/рік; метан – 0,0126 т/рік; НМЛОС – 0,1140 т/рік. Розрахункове максимальне забруднення приземного шару атмосфери в межах зони впливу джерел викиду з врахуванням фонового забруднення становлять: діоксиду азоту 0,1945 ГДК; по пилу неорганічному 0,1991 ГДК.

Тверді побутові відходи, які утворюються в процесі діяльності НВК, планується вивозити на санкціоноване сміттєзвалище на підставі відповідних дозвільних документів та договорів.

Виробничі відходи (зола) передбачається реалізувати населенню як добриво або вивозитись на санкціоноване сміттєзвалище згідно укладених угод.

В процесі очистки стічних вод утворюється стабілізований осад (IV клас – мало небезпечні). Зневоднений осад періодично вивозитиметься в місця розміщення, відведені органами місцевого самоврядування за погодженням органами СЕН та екологічного контролю.

Відпрацьовані люмінесцентні лампи, які є відходами І класу небезпеки (особливо небезпечні), передбачається зберігати у технічному приміщенні у заводській упаковці в ящику під замком. Два рази на рік відпрацьовані люмінесцентні лампи передбачено здавати спеціалізованому підприємству на утилізацію згідно укладених угод.

Шумове навантаження, що створюватиме технологічне обладнання котельні та очисних споруд після вводу в експлуатацію, не перевищуватиме допустимих санітарно-гігієнічних нормативів. Впливи ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні.

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на оточуюче середовище.

Об’єкт планованої діяльності не підлягає взяттю на державний облік, оскільки розрахункова річна кількість викидів по забруднюючих речовинах не перевищує порогових значень, встановлених Міністерством екології та природних ресурсів України.

При відсутності наднормативних викидів, скидів та відходів діяльності, серйозних аварійних ситуацій, ступінь екологічного ризику визначається як мінімальний.

Експлуатуюча організація зобов’язується:
  • забезпечити отримання необхідних дозвільних документів (лімітів);
  • дотримуватися норм i правил охорони навколишнього середовища i вимог екологічної безпеки в процесі подальшої експлуатації об’єкту;
  • проводити експлуатацію об’єкта з додержанням принципів добросусідства та вільного доступу громадськості до інформації, пов’язаної з впливом на навколишнє середовище;
  • забезпечити оплату платежів за забруднення навколишнього природного середовища в об’ємах та в терміни, передбачені чинним законодавством.

Контроль забруднення навколишнього природного середовища буде здійснюватися інструментальними методами силами ліцензованих лабораторій у відповідності з затвердженими методиками з екологічних позицій, рівень впливу об’єкта планованої діяльності на навколишнє середовище визначається, як мінімальний.

Форма входу

Опорний загальноосвітній навчальний заклад

Версія для людей з вадами зору

zir 2

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Електронна реєстрація в ДНЗ

Зовнішнє незалежне оцінювання

Кількість відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
175
385
1228
7090
326604
2
0
2

Останнє в Форумі

  • No posts to display.